Abdülkadir Şeyhî Efendi

bullvar_katip

Administrator
Abdülkadir Şeyhî Efendi (1514 - 18 Nisan 1594), Osmanlı şeyhülislamı. Hayatı Ebussuud Efendi'den ders alarak mülazım oldu. Çorlu ve İstanbul medreselerinde müderrislik yaptıktan sonra Şam, Mısır, Bursa ve İstanbul'da kadılık görevlerinde bulundu. Daha sonra Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerini ifa etti ve 1587’de şeyhülislamlığa getirildi. Mali sıkıntılardan dolayı başlayan Beylerbeyi Vakası'ndan sonra pek çok devlet adamıyla birlikte 1589 tarihinde görevinden azledildi. 18 Nisan 1594 yılında öldü ve naaşı Eyüpsultan'da yaptırttığı mescidin avlusundaki hazireye defnedildi. Rumeli kazaskerliği yapmış olan Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi amcasıdır. Kaynakça Kategori:1514 doğumlular Kategori:1594 yılında ölenler Kategori:16. yüzyıl Osmanlı şeyhülislamları Kategori:Osmanlı müderrisleri Kategori:İstanbul'da ölenler Kategori:İstanbul'da defnedilenler
 
Geri
Üst