Alüminyum bromür

bullvar_katip

Administrator
Alüminyum bromür veya diğer adıyla alüminyum tribromür, içinde alüminyum ve brom bulunan, kimyasal formülü AlBr veya AlBr olan kimyasal birleşik Mol kütlesi 374,8 gram, erime noktası 97°C, kaynama noktası 255°C, yoğunluğu 3,01 g/mL olan suda çözünebilen bir maddedir. Sentezlerde açilleme katalizörü olarak kullanılan, beyazdan sarıya değişen renkte, nem çekici, kristal yapıda bir maddedir. Havada kuvvetle dumanlanır, suyla şiddetle birleşir. Organik çözücülerde çözünür. Dimer biçiminde de bulunur (AlBr). Yapısı Dimerik formda bulunan alüminyum bromür (AlBr) en çok katı halde, koordinasyonsuz çözeltide (örneğin CS), eriyikte, gaz fazında bulunur. Sadece yüksek sıcaklıkta monomerlerine parçalanır: AlBr → 2 AlBr ΔH° = 59 kJ/mol Bu bileşik ile aynı atomlardan oluşan alüminyum monobromür, HBr ile alüminyumun yüksek sıcaklıktaki reaksiyonundan ortaya çıkmıştır. Oda sıcaklığındaki disproporsiyonlaşma ile alüminyum bromür oluşur: 6/n "[AlBr]" → AlBr + 4 Al Bu reaksiyonu tersine çevirmek 1000°C'den yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Sentezi küçükresim|sol|upright=1.27|Alüminyum bromür sentezi deneyi Bugüne kadar en yaygın olan alüminyum bromür, AlBr'dır. Bu tür standart koşullarda higroskopik renksiz katı madde kullanılır. Tipik renklerin sarı, kırmızı, kahverengi gibi renkler olması demir içeren yabancı maddelerden dolayıdır. Sentezde HBr ile Al kullanılıyor: 2 Al + 6 HBr → AlBr + 3 H Direkt bromlama ile de meydana gelebilir: 2 Al + 3 Br → AlBr Daha sonra bu madde monomerlerine parçalanabilir: AlBr → 2 AlBr ΔH° = 59 kJ/mol Tepkimeleri Bazı bulunduğu tepkimeler: 3AlBr ⇆ AlBr + AlBr AlBr + 3NaOH → Al(OH) + 3NaBr AlBr + 3HO → Al(OH) + 3HBr Alüminyum bromürün dimerizasyon tepkimesidir. Bu tepkime 200°C'nin üstünde gerçekleşir: 3AlBr ⇆ AlBr + AlBr Alüminyum bromür ile sodyum hidroksit tepkimeye giriyor. Alüminyum hidroksit ile sodyum bromür oluşuyor: AlBr + 3NaOH → Al(OH) + 3NaBr Alüminyum bromür su (sıcak) ile tepkimeye giriyor ve alüminyum hidroksit ile hidrojen bromür oluşuyor: AlBr + 3HO → Al(OH) + 3HBr Güvenlik Alüminyum bromür yüksek derecede reaktif bir maddedir. Kaynakça Kategori:Alüminyum bileşikleri Kategori:Bromürler
 
Geri
Üst