Ankiralı Theodotos (episkopos)

bullvar_katip

Administrator
Ankyralı Aziz Theodotos Ankyra'nın (günümüzde Ankara) 5. yüzyılda yaşamış episkoposu. Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 431'de yapılan Birinci Efes Konsili'ne katılan teolog, önceleri Konstantinopolis episkoposu Nestorius'un Nasturi Kristolojisini benimse de konsilde Nestorius'a karşı İskenderiyeli Cyril'i desteklemiştir. 432'de yapılan Tarsus Sinodu'nda Nasturilerce lanetlenmiştir. Kaynakça Dış bağlantılar "Theodotus of Ancyra", Britannica Kategori:5. yüzyılda Bizanslılar Kategori:5. yüzyılda Hristiyanlar Kategori:Anadolulu aziz ve azizeler Kategori:Ankyra piskoposları Kategori:Doğum tarihi bilinmeyenler Kategori:Ölüm tarihi bilinmeyenler
 
Geri
Üst