Brentwood, Missouri

bullvar_katip

Administrator
Brentwood, Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yer alan ve St. Louis ilçesinde yer alan bir şehirdir. Şehrin nüfusu 26 Kasım 2009 tarihinde toplam nüfusu 8.055'tür. Demografi 2010 Sayımı 15 Mart 2010 tarihinde yapılan bir nüfus sayımına göre şehrin nüfusunun 4.914 kişi, 1.796 ev ve 1.366 aileden oluştuğu tespit edilmiştir. Şehirdeki nüfus dağılımının ise de %64,0 Beyaz, %33,0 Afrikan Amerikan, %0,1 Yerli Amerikan, %1,2 Asyalı, %0,6'sının ise de diğer halklardan oluştuğu tespit edilmiştir. Kaynakça Kategori:Missouri'deki şehirler
 
Geri
Üst