Dürüstlük kuralı

bullvar_katip

Administrator
Dürüstlük Kuralı, dürüst, namuslu ve makul kimselerin toplum içerisinde geçerli ahlaka, güvene ve dürüstlüğe dayalı olarak gerçekleştirdikleri davranışları sonunda meydana gelmiş ve herkesce belirlenen kuralların bütünüdür. Medeni Kanun, dürüstlük kuralını genel bir ilke olarak kabul etmiş ve başlangıç hükümleri arasında düzenlemiştir. Dürüst davranma madde başlığını taşıyan MK 2 hükmüne göre "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır." Bu kuralın amacı, kişilerin, haklarını kullanırken ya da borçlarını yerine getirirken, -dürüst, namuslu, makul ve yaptığı eylemin sonucunu bilebilen- orta zekalı bir kimsenin benzer olaylardaki davranışı gibi hareket etmelerini sağlamaktır Kaynakça Kategori:Hukuk terimleri
 
Geri
Üst