Efdalzade Hamîdüddin Efendi

bullvar_katip

Administrator
Efdalzade Hamîdüddin Efendi (d. (?) - ö. 1503), Osmanlı şeyhülislamı. Hayatı Babasından ilk eğitimini aldıktan sonra medreseye devam etti. Daha sonra Bursa'da müderrisliğe başladı. Fatih Sultan Mehmed devrinde müderrislik görevinden azledildikten kısa bir süre sonra Bursa Muradiye Medresesi'nde tekrar müderrisliğe başlamış ve bir süre sonra İstanbul'da Sahn-ı Seman medreselerine müderris olarak tayin edilmiştir. İstanbul ve Edirne kadılık görevlerinde bulundu. II. Bayezid zamanında 1496 yılında şeyhülislamlığa getirildi. 7 yıl bu görevde kaldıktan sonra 1503 senesinde öldü ve Eyüp Camii haziresine defnedildi. Mahmud el-İsfahani ve Seyid Şerif Curcânî'nin eserlerine haşiyeler yazmıştır ve bu eserleri medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Kaynakça Kategori:Doğum tarihi bilinmeyenler Kategori:1503 yılında ölenler Kategori:15. yüzyıl Osmanlı şeyhülislamları Kategori:Osmanlı müderrisleri Kategori:İstanbul'da ölenler
 
Geri
Üst