Fiil Ehliyeti

bullvar_katip

Administrator
Fiil ehliyeti, kişinin kendi fiilleriyle hak edinebilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Fiil ehliyeti, Türk Medeni Kanununun 9 ila 16. maddeleri arasında düzenlenmiş ve fiil ehliyetine sahip olmanın şartları bu kanun maddelerinde açıklanmıştır. Fiil ehliyetinin tanımı ise Türk Medeni Kanununun 9 ve 10. maddelerinde şu şekilde düzenlenmiştir: Medeni Kanun Madde 9 "Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir." Medeni Kanun Madde 10 "Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır." Kişinin başka birinin izni veya icazetine ihtiyaç duymadan kendi kendine hak edinebilmesini ve borç altına girebileceği hukuki işlemleri yapabilmesine olanak tanıyan fiil ehliyeti; tam ehliyet, sınırlı ehliyet, sınırlı ehliyetsizlik ve tam ehliyetsizlik olarak dörde ayrılmaktadır. Kaynakça Kategori:Türk hukuk sistemi
 
Geri
Üst