Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi

bullvar_katip

Administrator
Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi (d. 1512 - ö. 25 Mayıs 1580, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı. Hayatı Ebussuud Efendi ve muhtelif hocalardan dersler aldı ve mülazım oldu. Bursa'da müderrisliğe başladıktan sonra İstanbul'da Sahn-ı Seman medresesine tayin olundu. Daha sonra Halep kadılığında bulundu. İstanbul teftişi vazifesinden sonra İstanbul kadısı oldu. Rumeli kazaskerliğinde bulundu. 18 Ekim 1577 senesinde şeyhülislamlık makamına tayin edildi. Vefatına kadar bu görevinde kaldı. Naaşı Küçük Karaman’daki türbesine defnedildi. Kazaskerliği sırasında Rumeli ve Anadolu beylerbeyileri dışında kazaskerlerinde diğer beylerbeyilerden önce gelmesi kanun haline getirilmiştir. Ayrıca kazaskerlere de vezirler gibi Divan-ı Hümayun'da yemekten sonra ıslak havlu yerine leğen ve ibrik verilmesi kararlaştırılmıştır. Şeyhülislamlığı zamanında İstanbul Rasathanesi hakkında hazırlamış olduğu raporla buranın yıkılmasına yol açtığı iddia edilir. Kaynakça Kategori:1512 doğumlular Kategori:1580 yılında ölenler Kategori:16. yüzyıl Osmanlı şeyhülislamları Kategori:Osmanlı müderrisleri Kategori:İstanbul'da ölenler
 
Geri
Üst