Norveç demografisi

bullvar_katip

Administrator
küçükresim|Norveç nüfus yoğunluğu haritası 300px|küçükresim|1735-2014 Norveç toplam nüfusu. 300px|küçükresim|1951-2013 nüfus büyüme hızı Bu madde nüfus yoğunluğu, etnik köken, eğitim düzeyi, halk sağlığı, ekonomik durumu, dini inançlardan ve nüfusun diğer yönleri dahil olmak üzere Norveç nüfusunun demografik özellikleri ile ilgilidir. Toplam nüfus 1 Ocak 2013 tarihinde Norveç'in toplam nüfusu 5.051.275 idi. Norveç istatistik tahminlerine göre 19 Mart 2012 tarihinde ülkenin nüfusu 5.000.000 idi. 2012 yılında nüfus artış hızı Norveç: 1.3% Kuzey Norveç: 0.8% Güney Norveç: 1.2% Doğu Norveç: 1.3% Trøndelag: 1.4% Batı Norveç: 1.5% 1900 yılından bu yana Hayati istatistikler Norveç istatistik kurumu Norveç İstatistik Kurumu'na göre 1900 yılının başından 2013 yılına kadar tüm veriler aşağıdaki gibidir: Toplam doğurganlık hızı Norveç Avrupa'nın en yüksek doğurganlık oranlarından birine sahiptir. 19. yüzyılın sonlarında Norveçli kadınların ortalama 4.6 çocukları oldu; daha on çocuk sıra dışı değildi. Daha sonra 1960'lı yılların sonunda 2.7'ye ve 1980'li yılların başında ise 1.6'ya düşmüştür. Bu sayı günümüzde sadece 1.9'a yükselebilmiştir. 2004 yılında TFR'nin Norveç sakinlerinin doğduğu ülkeler istatistikleri: Norway (1.8), Somalia (4.4), Iraq (4.3), Morocco (3.6), Pakistan (3.2), Turkey (2.3), Iran (1.6), Vietnam (2.0), Sri Lanka (2.7), India (1.8), and Bosnia and Herzegovina (1.7). Etnik yapı sağ|400px|thumb Norveç'te ilk yerleşimler bundan 8000 yıl önce Finlandiya üzerinden gelen Asya kökenli Samiler tarafından yapılmıştır. Ancak halkın çoğunluğunu Kuzey Cermen/Nordik kökenli olan Norveçliler oluşturmaktadır. Son yıllarda, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda göçmen, yabancı işçi ve sığınmacı nedeniyle Norveç'te yerleşim alanları artmıştır. Norveç göçmen nüfusunu Güney Asya (genellikle Pakistanlılar ve Sri Lankalılar), Doğu Asya (Çinliler) ve Güneydoğu Asya (Filipinliler), Doğu Avrupa (Ruslar ve Lehler), Güney Avrupa (Yunanlar, Arnavutlar ve eski Yugoslavya ülkeleri) ve Orta Doğu ülkeleri (genellikle Iraklılar ve Filistinliler) aynı zamanda Somalililer, Türkler, Faslılar ve Latin Amerika'dan almaktadır. On Doğu Avrupa ve Baltık ülkesinin 2004 yılında AB'ye katılmasıyla Norveç'e Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanyalının akımı olmuştur. 2012 yılı itibarıyla yapılan resmi çalışmalar gösteriyorki toplam nüfusun %86.2'sinin evebeynlerinden biri Norveç'te doğmuş ve 660.000 (% 13.2) kişinin soyu farklı ülkelere dayanmaktadır. 110.000 kişi ikinci nesildir. Bu 660.000 göçmen ve onların soyundan gelenlerin: 335.000 (51%) Batı kökenli insanlar (Avustralya, Kuzey Amerika, Avrupa'nın herhangi bir ülkesi) 325.000 (49%) Batı kökenli olmayan insanlar (Faslılar, Iraklılar, Somali, Pakistan, İranlılar). 2012 yılında göçmen kökenli 660.000 kişinin 407.262'sı Norveç vatandaşıdır (%6.2'si). 2012 yılında göçmenlerin en yüksek nüfusa sahip olduğu şehirler veya belediyeler Oslo (%26) ve Drammen (%18) oldu. Stavanger şehrinin ise % 16'sı idi. Reuters'in haberine göre, Oslo "artan göç nedeniyle Avrupa'nın en hızlı büyüyen kenti" dir. Son yıllarda artan göç nedeniye Norveç nüfusu büyümüştür. 2011 yılında doğan çocukların %16'sı göçmen kökenli idi. Din Norveç Lutheran Kilisesi eski devlet kilisesidir ve mensubları azdır. Diğer dinler ise din özgürlüğü ve eşit haklar veren anayasalar sebebitle özellikle İslam ve Roma Katolik Kilisesi mensublarının sayısı büyük bir artış göstermektedir. II. Olaf bütün Norveç'e egemenliğini kabul ettiren ilk Norveç kralı ve ülkenin koruyucu azizidir. CIA World Factbook demografik istatistikler CIA World Factbook tarafından tutulan istatistikler verilmiştir. Nüfus 19 Mart 2012: 5,000,000 1860: 1,583,525 1910: 2,376,952 1960: 3,570,554 2010: 4,858,199 2060?: 7,032,687 Nüfus - kıyaslama Britanya Kolumbiyası'ndan biraz daha büyük fakat Singapur ve Eritre'den küçük. Yaş yapısı küçükresim|1 Haziran 2011 yılı Norveç nüfus piramidi (2011 tah.) 0–14yaş: 18.8% (erkek 472,060; kadın 449,649) 15–64yaş: 66.2% (erkek 1,662,852; kadın 1,593,501) 65yaş ve üstü: 15.0% (erkek 325,937; kadın 416,306) Tarihsel yaş yapısı (1860 tah.) 0–14yaş: 35.9% (erkek 288,510; kadın 280,249) 15–64yaş: 58.0% (erkek 446,391; kadın 472,405) 65yaş ve üstü: 6.1% (erkek 42,130; kadın 53,840) (1910 tah.) 0–14yaş: 35.0% (erkek 423,253; kadın 408,204) 15–64yaş: 57.3% (erkek 640,835; kadın 722,443) 65yaş ve üstü: 7.7% (erkek 82,312; kadın 99,905) (1960 tah.) 0–14yaş: 26.0% (erkek 476,748; kadın 452,559) 15–64yaş: 63.0% (erkek 1,125,525; kadın 1,123,206) 65yaş ve üstü: 11.0% (erkek 175,485; kadın 214,184) (2010 tah.) 0–14yaş: 18.9% (erkek 470,253; kadın 447,472) 15–64yaş: 66.2% (erkek 1,641,821; kadın 1,575,980) 65yaş ve üstü: 14.9% (erkek 314,678; kadın 407,995) (2060 tah.) 0–14yaş: 17.4% (erkek 628,729; kadın 596,683) 15–64yaş: 58.7% (erkek 2,114,792; kadın 2,016,030) 65yaş ve üstü: 23.9% (erkek 805,111; kadın 871,342) Ortanca yaş (2010 tah.) toplam: 39.7 yıl erkek: 38.8 yıl erkek: 40.5 yıl Nüfus artış hızı - kıyaslama Arkansas (ABD) ve Samoa'dan büyük fakat Lihtenştayn ve Yeni Zelanda'dan küçük. Kentleşme (2011 tah.) kentsel nüfus: toplam nüfusun 79.2% (2005-10 tah.) Kentleşme oranı: yıllık değişim oranı 0.7% Cinsiyet oranı (2004 tah.) doğumda: 1.05 erkek/kadın 15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın 15–64 yaş: 0.83 erkek/kadın 65 yaş ve üstü: 0.72 erkek/kadın toplam nüfus: 0.98 erkek/kadın Bebek ölüm oranı (2005) toplam: 3.1 ölüm/1,000 canlı doğumlar erkek: 3.3 ölüm/1,000 canlı doğumlar erkek: 2.9 ölüm/1,000 canlı doğumlar Doğumda beklenen yaşam süresi (2010) toplam nüfus: 81.04 yıl erkek: 78.85 yıl erkek: 83.15 yıl Dil Resmi diller Resmi dil Norveççedir. Beş Ural dili Fince, Güney Laponca, Lule Laponcası, Kuzey Laponca ve Kvence bazı belediyelerin ek resmi dili vardır. Kaynakça
 
Geri
Üst