Öklid teoremi

bullvar_katip

Administrator
Öklid'in teoremi, sayılar teorisinde temel bir ifade olup sonsuz sayıda asal sayı olduğunu ileri sürer. Teoremin iyi bilinen farklı ispatları bulunmaktadır. Öklid'in ispatı Öklid, Elementler (IX. kitap, 20. ifade) adlı kitabında şöyle yazar: Sonlu herhangi bir asal sayı listesi p ,p,...,p olsun. Bu listede olmayan en az bir ilave asal sayının mevcudiyeti ispat edilecektir. P, listedeki bütün asal sayıların çarpımı olsun: P=p'p...p. q=P+1 olsun. O zaman q ya asaldır, ya da asal değildir: Eğer q asalsa listedekine ilaveten en az bir asal sayı daha vardır. Eğer q asal değilse en az bir p asal çarpanı q 'yu böler. Eğer bu p çarpanı liste olsaydı P, listedeki bütün sayıların çarpımı olduğundan P 'yi bölerdi; fakat p, P+1=qyu böler. Eğer p, P 'yi ve q 'yu bölerse p, bu iki sayının farkları da bölmelidir ki bu (P+1)−P veya sadece 1'dir. Hiçbir asal sayı 1'i bölemediğinden bu bir çelişki olur ve böylece p listede olamaz. Bu da bu listenin dışında en az bir asal sayının mevcut olduğunu gösterir. Bu teorem, her sonlu asal sayı listesi için bu listede olmayan başka bir asal sayının olduğunu, bu yüzden de sonsuz sayıda asal sayı olduğunu ispat eder. Çoğu zaman Öklid'in bu çelişki yoluyla yaptığı iddiası hatalı olarak ileri sürülür. Buna göre rastgele sonlu bir asal sayı kümesi yerine bütün asalları veya en küçük n asalı ihtiva ettiği ileri sürülür. İspat, tamamıyla çelişkiye (olmayana ergi) dayamamasına, sadece sonlu sayıda asalın olduğunu farz etmemesine rağmen olmayana ergi içindedir: bu da listedeki asalların hiçbirisinin q'yu bölemeyeceği ifadesidir. Euler'in ispatı İsviçreli matematikçi Leonhard Euler'in ispatı, aritmetiğin temel teoremine, yani her tam sayının tek şekilde asal çarpanlara ayrılabileceği esasına dayanır. Eğer P, bütün asal sayıların kümesiyse Euler şunu yazmıştır: İlk eşitlik, çarpımın her terimindeki geometrik serinin formülüyle verilir. İkinci eşitlik bu çarpımı toplam üzerine dağıtır: Sonuçta her asal çarpımı tam olarak bir kere vardır ve aritmetiğin in the result, every product of primes appears exactly once and so by the fundamental theorem of arithmetic the sum is equal to the sum over all integers. The sum on the right is the harmonic series, which diverges. Thus the product on the left must also diverge. Since each term of the product is finite, the number of terms must be infinite; therefore, there is an infinite number of primes. Erdős'ün ispatı Paul Erdős gave a third proof that also relies on the fundamental theorem of arithmetic. First note that every integer n can be uniquely written as where r is square-free, or not divisible by any square numbers (let s be the largest square number that divides n and then let r=n/s). Now suppose that there are only finitely many prime numbers and call the number of prime numbersk. Fix a positive integer N and try to count the number of integers between 1 andN. Each of these numbers can be written as rs where r is square-free and r and s are both less than N. By the fundamental theorem of arithmetic, there are only 2 square-free numbersr (see Combination#Number of k-combinations for all k) as each of the prime numbers factorizes r at most once, and we must have s<N. So the total number of integers less than N is at most 2N; i.e.: Since this inequality does not hold for N sufficiently large, there must be infinitely many primes. Furstenberg'in ispatı In the 1950s, Hillel Furstenberg introduced a proof using point-set topology. See Furstenberg's proof of the infinitude of primes. Son zamanlarda yapılan bazı ispatlar Pinasco Juan Pablo Pinasco has written the following proof. Let p,...,p be the smallest N primes. Then by the inclusion–exclusion principle, the number of positive integers less than or equal to x that are divisible by one of those primes is Dividing by x and letting x→∞ gives This can be written as If no other primes than p,...,p exist, then the expression in (1) is equal to and the expression in (2) is equal to1, but clearly the epression in (3) exceeds 1. Therefore there must be more primes than p,...,p. Whang In 2010, Junho Peter Whang published the following proof by contradiction. Let k be any positive integer. Then according to de Polignac's formula (actually due to Legendre) where But if only finitely many primes exist, then (the numerator of the fraction would grow singly exponentially while by Stirling's approximation the denominator grows more quickly than singly exponentially), contradicting the fact that for each k the numerator is greater than or equal to the denominator. 'nin irrasyonelliğini kullanan ispat π için Leibniz formülünün bir Euler ürünü olarak temsil edilişi Bu çarpımın payları tek asal sayılardır ve her payda, paya en yakın dördün katıdır. Sonlu sayıda asal sayı olsaydı, bu formül π'nin paydası 4'ün bir asal sayıdan bir veya daha az olan tüm katlarının çarpımı olan bir rasyonel sayı olduğunu gösterecekti ve bu da π'nin aslında irrasyonel olduğu gerçeğiyle çelişiyordu. Faktöriyelleri kullanan ispat Assume that the number of prime numbers is finite. There is thus an integer, p which is the largest prime. p! (p-factorial) is divisible by every integer from 2 to p, as it is the product of all of them. Hence, p! + 1 is not divisible by every integer from 2 to p (it gives a remainder of 1 when divided by each). p! + 1 is therefore either prime or is divisible by a prime larger than p. This contradicts the assumption that p'' is the largest prime. The conclusion is that the number of primes is infinite. Kaynaklar ve notlar Ayrıca bakınız Dış bağlantılar Euclid's Elements, Book IX, Prop. 20 (Euclid's proof, on David Joyce's website at Clark University) Kategori:Asal sayılar Kategori:Teoremler Kategori:Öklid geometrisi teoremleri
 
Geri
Üst