Ramazan Şeşen

bullvar_katip

Administrator
Ramazan Şeşen (d. 12 Ekim 1937; Nikfer, Tavas, Denizli), Türk tarih profesörü, Eyyûbîler tarihi uzmanı. Hayatı Köyünde ilkokulu okuduktan sonra, köyündeki hocalardan Kur'an dersleri okudu. Hafızlığını tamamladıktan sonra 1953 senesinde İstanbul İmam-Hatip Okulu’na başladı ve 1960 senesinde bitirdi. 1961 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başladı. Mezun olduğu fakültede 1965 yılında Orta Çağ Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. 1969'da doktor, 1978'de doçent, 1989'da profesör oldu. Mimar Sinan Üniversitesi'nden emekli olmuştur. TDV İslam Ansiklopedisi'nde pek çok maddeyi kaleme almıştır. Arapça, Fransızca, Farsça ve İngilizce bilmektedir. Eserleri Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi - E. İhsanoglu, G. Gündüz, S. Bekar ile birlikte (2004) Osmanlı Musiki Literatürü Tarihi - E. İhsanoglu, G. Gündüz ve S. Bekar ile birlikte (2003) İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri (1985) Selahaddin Eyyubi ve Devri (2000) Osmanlı Coğrafya Literatürü Tarihi - E. İhsanoglu, S. Bekar, G. Gündüz ve A. Hamdi Furat ile birlikte (2000) Hz. Nuh'tan Günümüze Cizre Sempozyumu Bildirileri Bölüm adı:(Mervanilerden Eyyubiler Döneminin Sonuna Kadar Cizre) (1999) Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı (1998) Harran Tarihi (1993) Kıbrıs İslami Yazmalar Kataloğu- Cevat İzgi ve Cemil Akpınar ile birlikte (1995) Sultan Kalavun ve Oğlu: el-Melikü'l-Eşref Devri (2018) Eyyûbiler (1169-1260) (2012) Haçlılar Önünde Sultan Baybars (2016) Salahaddin devrinde Eyyubiler Devleti (Hicri 569 - 589 / Miladi 1174 - 1193) (1983) Sultan Baybars ve devri (1260-1277) (2009) Tercümeleri İbn Fadlan Seyahatnamesi, İbn Fadlan (1995) Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türkler'in Faziletleri, Câhız (1967) Kitabü’t-Tenbih Ve’l-İşraf (Coğrafya ve Tarih), Mesûdî (2018) Ebü’l Fidâ Coğrafyası, Ebü'l-Fidâ (2017) Halifelik Kurumu ve Tarihi, Kalkaşendî (2019) Kitabü’l Harac, Kudâme b. Cafer (2018) Kadim Dünya Coğrafyası, el-İdrisî (2021) Memluk Devleti’nin Son Yılları Kansu Gavri ve Osmanlılar, İbn İyas (2021) Mısır'daki İslam Devletleri ve Türk Memlüklerin Faziletleri, Ebu Muhammed el-Makdisi (2019) İbn Cübeyr Seyahatnamesi, İbn Cübeyr (2020) Adaletin Gölgesinde İslam Cemiyeti, Selâhaddin Müneccid Kategori:1937 doğumlular Kategori:Tavas doğumlular Kategori:Denizli doğumlu akademisyenler Kategori:20. yüzyıl Türk tarihçileri Kategori:21. yüzyıl Türk tarihçileri Kategori:Türk tarih akademisyenleri Kategori:Yaşayan insanlar Kategori:Türkiye tarihçileri
 
Geri
Üst